Hecker Péter – Grün

Opening: 2019. November 13rd, Wednesday19:00
Opening speech: László Szily, journalist
Curator: Péter Bencze
On view: 2019. November 13-27.